Oleme kõikide Pariisi Vesi lehel müüdavate kaubamärkide ametlik maaletooja ja ainuesindaja Eestis!


Ostukorv

0,00

Kauba tagastamine

 

1. Pariisi Vesi veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

2. Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms). 
2.1. Lisaks ei kehti 14-päevane taganemisõigus Toodetele, kui:
2.1.1. Toode on valmistatud arvestades konkreetse Ostja isiklikke vajadusi;
2.1.2. Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
2.1.3. Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
2.1.4. Toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

3. Kauba tagastamisel tagastab Pariisi Vesi Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Pariisi Vesi saab teada Ostja otsusest Toode tagastada. 
3.1. Juhul, kui osutub möödapääsmatuks, et Ostja peab Toote enda kulul tagasi saatma, hüvitatakse Ostjale tagastatava Toote maksumus koos saatmiskuluga hiljemalt 14 päeva jooksul alates
 
Toote tagastamise avalduse kättesaamisest.

3.2. Ostja peab Toote Pariisi Vee´le (Pariisi Vesi) tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Pariisi Vee´le (Pariisi Vesi) Toote tagastamise soovist.

4. Toote saab tagastada:
4.1.    Pariisi Vesi kontorisse, aadressil Tallinn Tüve 54/2;
4.2.    Pakiautomaati, kasutades saadud koodi.

5.    Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.

6.    Pariisi Veel (Pariisi Vesi) on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Pariisi Vesi on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Pariisi Veele (Pariisi Vesi)  tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

7.    Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Pariisi Vee (Pariisi Vesi)  poolt lisatud kingitusi). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
6.7.1.    Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

8.    Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Pariisi Veel (Pariisi Vesi)  õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.

9.    Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning Pariisi Veel (Pariisi Vesi)  on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Pariisi Vee (Pariisi Vesi)   poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Pariisi Vee (Pariisi Vesi)  vahel pooleks.

10.    Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

11.    Ostetud toote kasutamine majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik).

11.1.    Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.

11.2.       Toodet ei asendata kui: 
11.2.1.    Toode on valmistatud arvestades konkreetseid Ostja isiklikke vajadusi;
11.2.2.    Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
11.2.3.    Toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms);
11.2.4.    Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

                    

                   

                   


LIITU UUDISKIRJAGA